Tagged with Nguyễn Xuân Phước

Triều Nguyễn giữa xu hướng thân Trung Hoa và Tây Phương

Triều Nguyễn giữa xu hướng thân Trung Hoa và Tây Phương

LS Nguyễn Xuân Phước Một trong những khúc mắc lịch sử quan trọng là tại sao Gia Long là một vị vua thân Tây Phương nhưng đến thời kỳ vua Minh Mạng quay ra chống người Pháp, cấm đạo, bế môn toả cảng, không giao dịch với các nước Phương Tây.  Các sử gia sau … Tiếp tục đọc