Tagged with Nguyễn Văn Thành

Tả quân Lê Văn Duyệt có chống đối việc vua Minh Mạng nối ngôi vua Gia Long không?

Tả quân Lê Văn Duyệt có chống đối việc vua Minh Mạng nối ngôi vua Gia Long không?

    Nguyễn Văn Nghệ Cho đến thời điểm hiện nay (2017)ở quê tôi, khi nhắc đến Tả quân Lê Văn Duyệt, ai cũng cho việc vua Minh Mạng san bằng mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt và dựng trên đó một cột đá khắc dòng chữ Hán “Quyền yêm Lê Văn Duyệt phục … Tiếp tục đọc