Tagged with Nguyễn Quý Đại

Nguyễn Trường Tộ điều trần canh tân đất nước

Nguyễn Trường Tộ điều trần canh tân đất nước

Nguyễn Quý Đại Ðất nước sơn hà ai đó chủ Biết đem tâm sự hỏi trời thôi“  Nguyễn Trường Tộ sinh năm 1828 tại làng Bùi Chu, xã Ðoài, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Thân phụ ông Nguyễn Quốc Thư hành nghề Ðông y sĩ, xuất thân gia đình ảnh hưởng Nho giáo, theo … Tiếp tục đọc