Tagged with Nguyễn Quang

Áo vàng : Những bùng binh nổi giận

Áo vàng : Những bùng binh nổi giận

Nguyễn Quang Thế là người Pháp, dân tộc om xòm và hay cãi, suốt 5 tuần lễ (xin lỗi, 5 « hồi ») nay, đắm mình trong vở tuồng xã hội bùng nổ mà họ vốn sở trường : tất nhiên ai cũng nghĩ tới « hệ quy chiếu » tuyệt đối, là phong trào Tháng năm 1968 ; rồi cuộc … Tiếp tục đọc