Tagged with Nguyễn Phi Khanh

Nguyễn Phi Khanh- Nhà Nho khoáng dật, sầu muộn và lỡ thời

Nguyễn Phi Khanh- Nhà Nho khoáng dật, sầu muộn và lỡ thời

Lê Tư Nguyễn Phi Khanh (1355 – 1428?) quê thôn Chi Ngại (thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương nay), trú làng Nhị Khê (thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội nay). Dưới triều Trần, Phi Khanh tên Ứng Long. Thời trẻ, Ứng Long là lại viên thuộc Tam quán Kiều tài, đồng thời dạy kèm … Tiếp tục đọc