Tagged with Nguyễn Huệ Chi

Nguyễn Du và thế giới nhân vật của ông trong thơ chữ Hán

Nguyễn Du và thế giới nhân vật của ông trong thơ chữ Hán

Nguyễn Huệ Chi Khác với Truyện Kiều, một cuốn tiểu thuyết trọn vẹn, và Văn chiêu hồn, một bài văn tế thay lời nhà Phật kêu gọi chúng sinh, thơ chữ Hán Nguyễn Du chủ yếu là những vần thơ tâm tình. Truyện Kiều và Văn chiêu hồn nếu có bao hàm tâm sự của Nguyễn Du cũng phải thông qua … Tiếp tục đọc

Về cuốn Việt Kiệu Thư

Về cuốn Việt Kiệu Thư

nghiencuulichsu : bài viết và ý kiến trao đổi của hai tác giả Nguyễn Huệ Chi và Hồ Bạch Thảo xung quanh cuốn sử Việt Kiệu Thư của tác giả Lý Văn Phượng Bài của giáo sư Nguyễn Huệ Chi : Thủ đoạn tiêu diệt tận gốc văn hóa Việt Nam của Minh Thành Tổ Nguyên … Tiếp tục đọc