Tagged with Nguyễn Hoàn

Cuộc Chiến Thương Mại Của Chính Quyền Chúa Nguyễn

Cuộc Chiến Thương Mại Của Chính Quyền Chúa Nguyễn

Nguyễn Lục Gia Cùng với tiến trình chinh phục xuống phía Nam về mặt lãnh thổ, chính quyền chúa Nguyễn đã không ngừng khai thông, củng cố và mở rộng tuyến đường thương mại nội địa lẫn ven bờ biển Đông. Một cuộc chiến thương mại giữa chính quyền chúa Nguyễn với các thế lực … Tiếp tục đọc