Tagged with nguyễn hiến lê

Bán đảo Ả rập

Bán đảo Ả rập

Nguyễn Hiến Lê (1969) Phần thứ nhất. MỘT CHÚT LỊCH SỬ  CHƯƠNG I. BẢN LỀ CỦA BA CHÂU: Á, PHI, ÂU  Nhiều tác giả gọi bán đảo Ả Rập là tiền đồn của châu Á. Tôi nghĩ danh từ đó nên dành cho miền Tiểu Á, còn trọn bán đảo Ả Rập thì nên gọi là bản … Tiếp tục đọc

Lawrence xứ Ả Rập

Lawrence xứ Ả Rập

Trích từ sách : Bán đảo Ả rập Tác giả : Nguyễn Hiến Lê CHÍNH SÁCH MÂU THUẪN CỦA ANH Ở Ả RẬP – MẬT ƯỚC SYKES – PICOT Trong số bốn cường quốc châu Âu lăm le chia cắt đế quốc Thổ ở thế kỷ trước và đầu thế kỷ này tức Nga, Đức, … Tiếp tục đọc