Tagged with Nguyễn Đỗ Thuyên

Quan Độ đại chiến

Quan Độ đại chiến

Nguyễn Đỗ Thuyên Thời Tam quốc có nhiều chiến dịch nổi tiếng: Xích Bích, Quan Độ, Hán Trung, Di Lăng… Trong đó, theo quan điểm của người viết, Quan Độ là chiến dịch có nhiều màu sắc quân sự hơn cả. PHẦN 1: TÀO THÁO CHẠY ĐUA VỚI THỜI GIAN, BÍ ẨN QUÂN SỐ VIÊN-TÀO … Tiếp tục đọc

Thế Gia Đại Tộc thời Tam Quốc

Thế Gia Đại Tộc thời Tam Quốc

Nguyễn Đỗ Thuyên Có ý kiến cho rằng sự hỗn loạn cuối thời Đông Hán và sự xuất hiện cục diện Tam Quốc xuất phát từ việc một trong số các thế tộc trong xã hội khi đó bắt đầu bành trướng thế lực, uy tín tăng trưởng vượt cả gia tộc nhà vua (thế … Tiếp tục đọc