Tagged with Mỹ

Hồ sơ tư liệu về phát xít Nhật

Hồ sơ tư liệu về phát xít Nhật

Nguyễn Hải Hoành Đặc điểm của phát xít Nhật Võ sĩ Nhật Chủ nghĩa phát xít Nhật Bản có nguồn gốc lịch sử lâu đời hơn rất nhiều so với phát xít Ý và Đức. Từ thế kỷ IX, thế lực quân phiệt – một số ít dòng họ dựa trên sức mạnh của các … Tiếp tục đọc

Ai đang thống trị nước Mỹ

Ai đang thống trị nước Mỹ

  Nguyễn Hải Hoành Trả lời câu hỏi Ai cai trị nước Mỹ? có lẽ nhiều người sẽ nói: chính phủ và Tổng thống Mỹ đang cai trị nước này.  Câu trả lời ấy không sai nhưng chưa đi vào bản chất vấn đề. Nếu tiếp tục tìm hiểu ta sẽ thấy Ai cai trị … Tiếp tục đọc