Tagged with Mười hai con giáp

Mười hai con giáp, nói hoài chưa hết – phần 3

Mười hai con giáp, nói hoài chưa hết – phần 3

Đỗ Ngọc Giao 05-Aug-2022 3.   Chuyện xưa 3.1.   Nhựt thơ Nhựt thơ 日書 là một thứ tài liệu ‘mệnh lý học’ (hemerology) dùng để coi ngày tốt ngày xấu, ghi cùng những thứ tài liệu khác trên nhiều tấm thẻ bằng tre/cây ghép lại với nhau, hoặc là một tấm lụa cuốn lại. Thời trào … Tiếp tục đọc