Tagged with Méduse

Chiếc bè của chiến thuyền Méduse

Chiếc bè của chiến thuyền Méduse

Phạm Việt Hưng “Chiếc bè đã đưa những kẻ sống sót tới giới hạn trải nghiệm của con người” —Jonathan Miles Vụ đắm con tầu Méduse cách đây gần 2 thế kỷ là một sự kiện vô cùng thương tâm, bi thảm, khủng khiếp và rùng rợn, hoàn toàn do tội của con người gây … Tiếp tục đọc