Tagged with malaisia

Cuộc bạo loạn sắc tộc giữa người Mã Lai và người Hoa năm 1964 ở Singapore

Cuộc bạo loạn sắc tộc giữa người Mã Lai và người Hoa năm 1964 ở Singapore

Ngày 16 tháng 9 năm 1963 đánh dấu năm Singapore sáp nhập với Malaysia vì lợi ích kinh tế và an ninh do trước đây thiếu các nguồn tài nguyên thiên nhiên để tồn tại. Thủ tướng Malaysia Tunku Abdul Rahman ban đầu từ chối đề nghị sáp nhập của Lý Quang Diệu do lo … Tiếp tục đọc