Tagged with machiavelli

Agathocles xứ Syracuse — Hình mẫu bạo vương của Machiavelli

Agathocles xứ Syracuse — Hình mẫu bạo vương của Machiavelli

Jason Ho Agathocles xứ Syracuse có một khởi đầu khá khiêm tốn nhưng sự quyết tâm và tham vọng đã biến ông thành một nhà cai trị chuyên chế khi trưởng thành. Nhưng sự chuyên chế của ông không hẳn là tàn bạo và thiếu tính toán, và phong cách đặc biệt này của ông, … Tiếp tục đọc

Đọc lại Machiavelli

Đọc lại Machiavelli

Chân Phương Machiavel (1469-1527) là tác giả kiệt tác IL PRINCIPE – LE PRINCE (QUÂN VƯƠNG) viết vào năm 1513 bàn về thuật lãnh đạo, về các thể chế chính trị và cơ chế quyền lực. Sinh trưởng ở thủ phủ Firenze (Florence) vào thời Phục Hưng Ý, ông từng làm nhà ngoại giao cao … Tiếp tục đọc