Tagged with Lý Thường Kiệt

Nhà Lý (21/11/1009-10[20]/1/1226)- Xây dựng và bảo vệ đất nước

Nhà Lý (21/11/1009-10[20]/1/1226)- Xây dựng và bảo vệ đất nước

Vũ Ngự Chiêu 1. Lý Thái Tổ (21/11/1009-31/3/1028) 2. Lý Thái Tông (1/4/1028 – 3/11/1054 ) 3. Lý Thánh Tông (3/11/1054- 1/2/1072) Nhật Trung 4. Lý Nhân Tông (1/2/1072 -16/11/1127), Sùng Hiền hầu 5. Lý Thần Tông (15/1/1128 [16/11/1127?]- 31/10/1138) 6. Lý Anh Tông (5/11/1138 -14/8/1175) 7. Lý Cao Tông (14/8/1175 -16/11/1210) 8. Lý Huệ … Tiếp tục đọc

Giải mã vấn đề Thân Thiệu Thái/ Vũ Tỉnh-Thân Cảnh Phúc/ Vũ Thành

Giải mã vấn đề Thân Thiệu Thái/ Vũ Tỉnh-Thân Cảnh Phúc/ Vũ Thành

  Khổng Đức Thiêm   Trịnh Như Tấu, qua Bắc Giang địa chí (1937), đã trở thành người đầu tiên ghi nhận công lao đánh giặc phương Bắc (Bắc khấu) của Trung dũng hầu Đầu thượng Tướng quân Vũ Thành vào thời Trần khi ông công bố Thần tích xã Lại Thâm trong tác phẩm của mình … Tiếp tục đọc

Lý Thường Kiệt, lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý

Lý Thường Kiệt, lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý

Hoàng Xuân Hãn BẢNG VIẾT TẮT CÁC TÊN TÀI LIỆU ANCL An-nam chí-lược. Lê Tắc (Trần) ANCN An-nam chí-nguyên. Cao Hùng-Trưng (Minh) B Le bouddhisme en Annam. Trần Văn-Giáp BA Bia chùa Báo-ân(Lý) BM Tục-tư-trị thông-giám trường-biên bản-mạt. Dương Trọng-Lương (Tống) CM Khâm-định Việt-sử thông-giám cương mục (Nguyễn) CN Chinh nam nhất tống văn-tư. Quách … Tiếp tục đọc

Nùng Trí Cao nổi dậy (960-1279)

Nùng Trí Cao nổi dậy (960-1279)

Trần Việt Bắc Những biến cố liên quan đến sử Việt Nam Sau khi nhà Tống thống nhất Trung Quốc, đối với các sắc tộc mà Hán tộc coi họ là man di, nhà Tống đặt ra một hệ thống hành chánh mới cho các sắc tộc này, đó là hệ thống “ki mi” gọi là “ki mi chế” (jimi zhi 羁縻制), có nghĩa … Tiếp tục đọc