Tagged with Liên minh Ả Rập

Liên minh Ả Rập và Cộng hòa Ả Rập thống nhất

Liên minh Ả Rập và Cộng hòa Ả Rập thống nhất

Trích từ sách Bán đảo Ả rập Nguyễn Hiến Lê Năm 1915 Lawrence hô hào cha con Hussein (giòng Hachémite) nổi dậy đánh Thổ, hết chiến tranh, Anh sẽ cho Ả Rập độc lập. Hussein có bốn người con trai: con cả là Ali, rồi tới Abdallah, Fayçal, người con út vô danh. Fayçal được … Tiếp tục đọc