Tagged with Liegnitz

Kị binh Mông Cổ ở Châu Âu: Trận Liegnitz 1241

Kị binh Mông Cổ ở Châu Âu: Trận Liegnitz 1241

người dịch dem_dem ttvnol.com Ngày 9 tháng 4 năm 1241, Henry đệ nhị, công tước vùng Silesia, (mà trong sử sách cũng gọi là Henry sùng đạo) mang quân ra khỏi Liegnitz để gặp đạo quân Mông đang gây khiếp đảm cho châu Ău (dân ở đây gọi là bọn Tạc – Tà). Quân xâm … Tiếp tục đọc