Tagged with lê lợi

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 83

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 83

Vua Lê Thái Tông [4] Hồ Bạch Thảo Vào các tháng giêng và tháng 5  năm Thiệu Bình thứ 5 [1438], Vua cho đào kênh tại các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Cũng trong tháng 5, giáng người anh trưởng là Quận vương Tư Tề làm thường dân:  “ Năm Mậu Ngọ, Thiệu Bình  … Tiếp tục đọc