Tagged with Lại Quảng Nam

Chân dung kẻ sĩ Nguyễn Du Qua bài “Thái Bình mại ca giả”

Chân dung kẻ sĩ Nguyễn Du Qua bài “Thái Bình mại ca giả”

Nước sông Ngân đâu có đủ để rửa sạch được vết nhơ của đội quân Hán và bọn tay sai đã gây muôn ngàn khổ đau cho dân tộc này. .. Là chứng nhân lịch sử trong đoạn nhiễu nhương nhất của dân tộc mình, Nguyễn Du hé cho ta thấy một phần nào tâm tư của một kẻ sĩ Bắc Hà Tiếp tục đọc

Bài thơ “Cảm hoài” của Đặng Dung

Bài thơ “Cảm hoài” của Đặng Dung

Danh sĩ Lý Tử Tấn người đồng khoa tiến sĩ với Nguyễn Trãi, là phó soái Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú thời vua Lê Thánh Tông, vào giữa thế kỷ XV, khi nhận Xét về bài thơ này, Lý danh sĩ phê “phi hào kiệt chí sĩ bất năng” (nếu không phải là người hào kiệt ,tráng sĩ thì không thể trước tác nổi). Tiếp tục đọc