Tagged with kinh thánh

Ngụy phúc âm Giacôbê

Ngụy phúc âm Giacôbê

Bảo-lộc Nguyễn Ước           Trong nửa sau của thế kỷ hai Công nguyên, xuất hiện một cuốn sách bằng tiếng Hy-lạp gây được ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài. Đó là cuốn Ngụy phúc âm của Giacôbê, còn gọi là Phúc âm Giacôbê hay Tiền phúc âm Giacôbê, hay Thời thơ ấu theo … Tiếp tục đọc