Tagged with Kinh tế

Lịch sử kinh tế Việt Nam (bài 2)

Lịch sử kinh tế Việt Nam (bài 2)

Đông Ly (5) Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Quang Thái năm thứ 5 [năm 1392] Quý Ly soạn sách Minh đạo gồm 14 thiên dâng lên. Đại lược cho Chu công là tiên thánh, Khổng Tử là tiên sư. Cho sách Luận ngữ có 4 chỗđáng ngờ như Khổng Tử ra mắt nàng … Tiếp tục đọc

Quyền kiểm soát Kinh tế và Chủ nghĩa Độc tài Toàn trị

Quyền kiểm soát Kinh tế và Chủ nghĩa Độc tài Toàn trị

Friedrich August von Hayek* Trích từ Sách Con đường Dẫn đến Tình trạng Nô dịch “Quyền kiểm soát sự sản sinh của cải là quyền kiểm soát của chính đời sống con người.” – Hilaire Belloc Hầu hết những nhà hoạch định vốn là những người đã nghiêm túc suy xét những khía cạnh thực tiển những công việc của … Tiếp tục đọc