Tagged with Khủng hoảng con tin Iran năm 1979

Những vụ khủng hoảng quốc tế liên quan đến Sứ quán nước ngoài

Những vụ khủng hoảng quốc tế liên quan đến Sứ quán nước ngoài

Đăng Phạm / ncls group   Sứ quán ở nước ngoài (đại sứ quán, ĐSQ) là một trong những vùng đặc biệt trong Luật quốc tế. Theo định nghĩa về Lãnh thổ kinh tế (economic territory) thì vùng lãnh thổ nằm ở nước ngoài sử dụng cho mục đích ngoại giao (như Đại sứ quán, … Tiếp tục đọc