Tagged with khải định

Đoạn phim tô màu năm 1923 Hoàng đế Khải Định

Đoạn phim tô màu năm 1923 Hoàng đế Khải Định

Đoạn phim tô màu năm 1923 cách nay 97 năm của Hoàng đế An nam – Khải Định (aka Nguyễn Phúc Tuấn), vị vua thứ 12 của triều Nguyễn, áp chót. (8-10-1885 mất 6-11-1925). Tại vị 1916 đến 1925. — Clip phục dựng màu (Nguồn 歷史時空)

Dưới thời Khải Định ở Huế có đúc đỉnh đồng nào mang tên Xuân Thu Thịnh Đỉnh không?

Dưới thời Khải Định ở Huế có đúc đỉnh đồng nào mang tên Xuân Thu Thịnh Đỉnh không?

Bốn đại tự chữ Hán Xuân Thu Đỉnh Thịnh được rút ra từ sách Hán thư, phần Giả Nghị truyện bài Trần chính sự sớ: “Thiên tử xuân thu đỉnh thịnh, hành nghi vị quá, đức trạch hữu gia yên” (Thiên tử đang lúc mạnh khỏe trai trẻ, hành lễ không sai, đức trạch càng tăng thêm). Tiếp tục đọc

“Thiên hạ đại thái bình”: Nguyễn Phước Tuấn (18/5/1916- 6/11/1925)

“Thiên hạ đại thái bình”: Nguyễn Phước Tuấn (18/5/1916- 6/11/1925)

Vũ Ngự Chiêu Nguyễn Phước Tuấn, vua thứ tư tắm gội thiên mệnh Đại Pháp—cũng vua thứ mười hai nhà Nguyễn—là nhân vật “bị bỏ quên” trong thời Nguyễn mạt. Hầu hết các tác giả chỉ vắn tắt nêu lên bốn đặc điểm của Nguyễn Phước Tuấn: hợp tác chân thành với Pháp, (1) thích … Tiếp tục đọc

Vua Bảo Đại con ai?

Vua Bảo Đại con ai?

Võ Hương An Khi chế độ quân chủ đang còn (trước 1945), chuyện thân thế không chính thống của vua Bảo Đại chỉ tồn tại qua cửa miệng.   Từ sau 1975  thì dư luận  được định hình bằng chữ nghĩa sách vở đàng hoàng.  Trong nước, có nhiều tác giả viết về đề tài này … Tiếp tục đọc