Tagged with israel

Chuyên gia an ninh Israel đứng sau các nỗ lực thao túng bầu cử trên toàn thế giới

Chuyên gia an ninh Israel đứng sau các nỗ lực thao túng bầu cử trên toàn thế giới

Shira Silkoff 15 tháng Hai 2023 Biên dịch: GaD Chuyên gia an ninh người Israel và người sáng lập Demomam International Tal Hanan được cho là đang đứng đầu một nhóm làm việc để thao túng chính trị toàn cầu. Một nhóm nhà thầu Israel chịu trách nhiệm thao túng hơn 30 cuộc bầu cử … Tiếp tục đọc

BẬT DẬY VÀ GIẾT LIỀN : Hồ Sơ Mật các Vụ Ám sát Có Mục Tiêu của Israel- Bài 2

BẬT DẬY VÀ GIẾT LIỀN : Hồ Sơ Mật các Vụ Ám sát Có Mục Tiêu của Israel- Bài 2

Ronen Bergman Trần Quang Nghĩa dịch CHƯƠNG 2 : MỘT THẾ GIỚI BÍ ẨN RA ĐỜI VÀO NGÀY 29/11/1947, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu chia cắt Palestine, dành ra một mảnh để thành lập một quê hương Do Thái có chủ quyền.  Phân vùng sẽ không có hiệu lực cho đến sáu tháng … Tiếp tục đọc

BẬT DẬY VÀ GIẾT LIỀN : Hồ Sơ Mật các Vụ Ám sát Có Mục Tiêu của Israel- Bài 1

BẬT DẬY VÀ GIẾT LIỀN : Hồ Sơ Mật các Vụ Ám sát Có Mục Tiêu của Israel- Bài 1

Ronen Bergman Trần Quang Nghĩa dịch GHI CHÚ VỀ CÁC NGUỒN TIN Cộng đồng tình báo Israel giữ các bí mật của họ một cách nghiêm ngặt. Tình trạng gần như mù tịt về họ được bảo vệ bởi một mạng lưới phức tạp gồm các sắc luật và giao thức, sự kiểm duyệt quân … Tiếp tục đọc