Tagged with Huỳnh Văn Nghệ

Tình thơ lại nhớ người thơ xưa

Tình thơ lại nhớ người thơ xưa

*Vũ Ngọc Phương Xuân lại về sau hai năm kéo dài dịch Covid19, trên chương trình VTV lại vang bài ca “ Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi “ Đây Thăng Long, Đây Đông Đô, Đây Hà Nội, Hà nội mến yêu,…” làm tôi nhớ lại câu thơ nổi tiếng hào hùng mà tha … Tiếp tục đọc