Tagged with Hoàng Việt Nhất Thống Dư Địa Chí

Tác phẩm Hoàng Việt Nhất Thống Dư Địa Chí còn thiếu quyển một

Tác phẩm Hoàng Việt Nhất Thống Dư Địa Chí còn thiếu quyển một

   Nguyễn Văn Nghệ    Tối ngày 3/10/2022 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, 58-Quán Sứ , Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ V, do Hội Xuất bản Việt Nam và Hội đồng Giải thưởng sách quốc gia tổ chức.    Giải thưởng Sách quốc gia … Tiếp tục đọc