Tagged with hattin

Trận Hattin 1187- Chiến công vĩ đại của Saladin

Trận Hattin 1187- Chiến công vĩ đại của Saladin

Xuất bản : Osprey Military Tác giả : David Nicolle Dịch : Đàm Hà Khánh MỞ ĐẦU Tình trạng các thành bang La tin Vào năm 1180 , các lãnh thổ được thành lập từ Cuộc Thập Tự Chinh thứ nhất đã không còn là các “Vương quốc thập tự” nữa bởi con cháu của … Tiếp tục đọc