Tagged with Hà Văn Thùy

Phản biện kết luận về nguồn gốc người Việt của Dự án “1000 bộ gen người Việt Nam”

Phản biện kết luận về nguồn gốc người Việt của Dự án “1000 bộ gen người Việt Nam”

Hà Văn Thùy   Kính gửi Nhân sỹ, Trí thức cùng đồng bào. Thưa quý vị, Nhờ khoa học thế giới khám phá con đường di cư của người tiền sử từ châu Phi tới Việt Nam, tôi đã dành toàn bộ thời gian cùng tâm lực đi tìm cội nguồn dân tộc. Tới nay, … Tiếp tục đọc

Tổ tiên Phật Thích Ca là ai?

Tổ tiên Phật Thích Ca là ai?

Hà Văn Thùy Cho đến nay ta chỉ biết về cội nguồn Phật Thích Ca với những dòng vắn tắt: “Dòng Thích-ca vốn là vương tộc, cai trị một trong 16 vương quốc của Ấn Độ thời bấy giờ, ngày nay thuộc miền Nam Nepal. Kinh đô thời đó là Ca-tì-la-vệ (sa. kapilavastu), là nơi … Tiếp tục đọc