Tagged with Hà Văn Thùy

Về hội chứng “Hầu Học Giả”

Về hội chứng “Hầu Học Giả”

 Hà Văn Thùy Vào tuổi U90, tôi xác tín rằng, phàm là người đi học, trước khi đạt tới mức “chân học giả,” người ta thường trải qua giai đoạn mà kiến thức ít ỏi, chắp vá nhưng luôn muốn tự thể hiện nên hay gáy, gáy cả những điều chưa thật biết. Tôi gọi … Tiếp tục đọc

 Trả lời học giả Hà Văn Thùy

 Trả lời học giả Hà Văn Thùy

Viên Như Thưa học giả Hà Văn Thùy Thật ra khi mới thấy đầu đề bài viết của ông tôi rất vui, vì ít ra cuốn sách của mình cũng có người quan tâm, tuy nhiên đọc bài ông xong tôi thấy quá thất vọng, vì trọng tâm của tôi là “Đi tìm nguồn gốc … Tiếp tục đọc

Một giả thuyết về Si Vưu

Một giả thuyết về Si Vưu

Hà Văn Thùy Si Vưu là hình tượng nổi tiếng trong truyền thuyết phương Đông. Tùy theo cách nhìn, có khi là nhân vật tích cực, khi lại là nhân vật tiêu cực. Là hình tượng truyền thuyết hay nhân vật lịch sử cũng chưa được minh định. Do vậy đến nay chưa có cách … Tiếp tục đọc