Tagged with Hà Văn Thùy

Về cuốn sách The Genesis of East Asia, 221 BC. – AD. 907 (Khởi nguyên của Đông Á, từ năm 221 TCN đến năm 907 SCN)

Về cuốn sách The Genesis of East Asia, 221 BC. – AD. 907 (Khởi nguyên của Đông Á, từ năm 221 TCN đến năm 907 SCN)

Hà Văn Thùy Trong chuyên luận Lịch sử phương Đông và nền sử học không ADN (1), của chúng tôi có đoạn: “Một sự thực được phơi bày: nhân chủng học là khoa học tự nhiên nên việc tìm nguồn gốc con người không chỉ cần phương pháp luận đúng mà còn rất cần một … Tiếp tục đọc