Tagged with Hà Văn Thuỳ

Người khai phá lưu vực Hoàng Hà

Người khai phá lưu vực Hoàng Hà

Hà Văn Thuỳ Như một phép màu, năm 2011 các nhà di truyền, bằng thao tác công nghệ tinh tế, xác nhận những mảnh xương tìm được vào năm 2003 ở Điền Nguyên Động Chu Khẩu Điếm gần thành Bắc Kinh là của người đàn ông 40.000 năm tuổi. Giải trình tự DNA cho thấy, … Tiếp tục đọc

Việt Nam có triết học không?

Việt Nam có triết học không?

Hà Văn Thuỳ Trước khi tiếp xúc với phương Tây, phương Đông không có thuật ngữ triết học mà chỉ có chữ Triết 哲. Cấu tạo tượng hình gồm扌(bộ Thủ-tay) 斤 (bộ Phủ – búa) và bộ khẩu 口(miệng). Có thể hiểu theo nguyên nghĩa: tay cầm búa (dao) chẻ vật gì ra để xem … Tiếp tục đọc