Tagged with Graham Greene

Graham Greene của chúng ta ở Havana, những chuyến đi của tác giả đến Cuba không chỉ tác động đến văn học

Graham Greene của chúng ta ở Havana, những chuyến đi của tác giả đến Cuba không chỉ tác động đến văn học

Christopher Hull Biên dịch: GaD Ở tuổi vị thành niên, Graham Greene đã tìm thấy cảm giác ‘buồn chán’ bằng cách chơi trò roulette Nga. Trong những năm 1950, ông đã tìm cách đánh lạc hướng khỏi chứng rối loạn lưỡng cực thông qua nhiều chuyến đi nước ngoài đến những địa điểm hỗn loạn trên … Tiếp tục đọc