Tagged with gia long

Ai đã có công thống nhất đất nước: Quang Trung hay là Gia Long?

Ai đã có công thống nhất đất nước: Quang Trung hay là Gia Long?

       Nguyễn Văn Nghệ       Trang web Nghiên cứu lịch sử có đăng bài “Việt gian bán nước trong Lịch sử (bài 10c)” của Nguyễn Ngọc Lanh. Tác giả thuật lại là vào năm 2008 lần đầu tiên kể từ sau năm 1945 các nhà nghiên cứu sử học Marxist Việt Nam mới có một … Tiếp tục đọc

Nguyễn Du và thế giới nhân vật của ông trong thơ chữ Hán

Nguyễn Du và thế giới nhân vật của ông trong thơ chữ Hán

Nguyễn Huệ Chi Khác với Truyện Kiều, một cuốn tiểu thuyết trọn vẹn, và Văn chiêu hồn, một bài văn tế thay lời nhà Phật kêu gọi chúng sinh, thơ chữ Hán Nguyễn Du chủ yếu là những vần thơ tâm tình. Truyện Kiều và Văn chiêu hồn nếu có bao hàm tâm sự của Nguyễn Du cũng phải thông qua … Tiếp tục đọc