Tagged with ernard de Lattre Tassigny

Cái chết của Bernard de Lattre Tassigny

Cái chết của Bernard de Lattre Tassigny

Bernard de Lattre de Tassigny sinh ngày 11 tháng 2 năm 1928 tại Paris, Pháp. Ông là con một của tướng quân Jean de Lattre de Tassigny và Simonne de Lamazière, cả hai đều là quý tộc Pháp. Bernard 12 tuổi khi Pháp bị Đức xâm chiếm vào tháng 7 năm 1940 trong Thế chiến … Tiếp tục đọc