Tagged with đông sơn

Vài ghi chú về chữ Việt cổ (bài 1)

Vài ghi chú về chữ Việt cổ (bài 1)

Đặng Thanh Bình Khái lược 1.1 Người Mol có đời sống sông nước Thuyền của người Mol (trên trống đồng Hoàng Hạ) Nhà hình thuyền của người Mol (trên trống đồng Hoàng Hạ) 1.2 Vật tổ là loài chim Sinh sống trong môi trường nước[Chân dài, mỏ dài] (trên trống đồng Ngọc Lũ) Quần áo … Tiếp tục đọc

Về nguồn gốc người Việt

Về nguồn gốc người Việt

Đặng Thanh Bình Nguồn gốc của người Việt luôn là chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm, chính vì thế mà những tranh luận về đề tài này diễn ra gay gắt, trong bài này chúng ta không đưa ra một giả thuyết mà sẽ cùng nhau khảo sát những bằng chứng. Bằng … Tiếp tục đọc