Tagged with Đạt Lai Lạt Ma

Vị  Đạt Lai Lạt Ma cuối cùng?

Vị Đạt Lai Lạt Ma cuối cùng?

Sự hùng mạnh của kinh tế Trung Quốc đã khiến Đạt Lai Lạt Ma trở thành một nguy cơ chính trị cho nhiều lãnh đạo trên thế giới, những người mà giờ né tránh ngài vì sợ phải đón nhận cơn thịnh nộ từ Trung Quốc. Tiếp tục đọc