Tagged with đạo giáo

So sánh khác biệt hai dòng tư tưởng Nam Bắc Trung Quốc : Nho gia và Đạo gia

So sánh khác biệt hai dòng tư tưởng Nam Bắc Trung Quốc : Nho gia và Đạo gia

Ths. Trần Phú Huệ Quang Khoa Văn hóa học ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP.HCM Nền văn hóa Trung Hoa bên trong tính thống nhất, mang tính đa dạng lớn, đặc biệt hai miền Nam Bắc tồn tại nhiều đặc trưng đặc sắc riêng. Tư tưởng là một trong những mảng khá quan trọng góp phần giải mã văn … Tiếp tục đọc