Tagged with Dante Alighieri

Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 34 (Hết)

Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 34 (Hết)

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh* chuyển ngữ thơ lục bát THIÊN ĐƯỜNG THI CA KHÚC XXXI Vùng trời thứ mười. Vùng Thiên Thanh. Bông Hồng Trắng. Sự kinh ngạc của Đăng Tử. Thánh Bẹt Na (Saint Bernard) thay Bích Chi. Lời chào biệt và cầu nguyện của Đăng Tử cho Bích Chi. Hội Đồng Các Thánh. … Tiếp tục đọc

Thần khúc của Dante Alighieri

Thần khúc của Dante Alighieri

Phạm Trọng Chánh  Lần cuối cùng gặp nhau tại Paris thấm thoát đã ba mươi năm. Nay thư từ trở lại Gs Nguyễn Văn Hoàn gửi tặng tôi bản dịch thơ Thần Khúc của Dante và tôi gửi tặng giáo sư Truyện thơ Odyssée và Sử thi Iliade của Homère tôi diễn ca ra thơ … Tiếp tục đọc