Tagged with Dante Alighieri

Thần khúc của Dante Alighieri

Thần khúc của Dante Alighieri

Phạm Trọng Chánh  Lần cuối cùng gặp nhau tại Paris thấm thoát đã ba mươi năm. Nay thư từ trở lại Gs Nguyễn Văn Hoàn gửi tặng tôi bản dịch thơ Thần Khúc của Dante và tôi gửi tặng giáo sư Truyện thơ Odyssée và Sử thi Iliade của Homère tôi diễn ca ra thơ … Tiếp tục đọc