Tagged with Đàng Trong

Một Việt Nam khác? Vương quốc họ Nguyễn ở thế kỷ 17 và 18

Một Việt Nam khác? Vương quốc họ Nguyễn ở thế kỷ 17 và 18

Li Tana Lê Quỳnh dịch Li Tana sinh năm 1953, tốt nghiệp cao học về lịch sử Việt Nam ở Đại học Bắc Kinh (1983), trình luận án tiến sĩ về lịch sử Đàng Trong thế kỷ 17 và 18 tại Đại học Quốc gia Úc năm 1992. Hiện bà Li Tana công tác ở … Tiếp tục đọc