Tagged with dân chủ

Nền Dân Chủ Hoa Kỳ có thể xuất khẩu được không?

Nền Dân Chủ Hoa Kỳ có thể xuất khẩu được không?

David Goldman Biên dịch: GaD Nếu các quyền con người chỉ xuất phát từ thiên nhiên chứ không phải từ Thiên Chúa, thì chúng không phụ thuộc vào đức tin, mà chỉ dựa vào lý trí khám phá ra chúng – giống như cách lý trí khám phá ra bất kỳ nguyên tắc tự nhiên … Tiếp tục đọc

70 năm hoàn vũ nhân quyền

70 năm hoàn vũ nhân quyền

Đinh Từ Thức  Tám giờ tối ngày 9 tháng 12, 1948, căn phòng lớn của Palais de Chaillot, Paris, đầy vẻ trang nghiêm. Năm mươi tám lá quốc kỳ mầu sắc khác nhau làm cho không khí thêm phần rực rỡ. Các đại biểu tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cũng như giới … Tiếp tục đọc

Hàn Quốc: Hoá rồng, độc tài và dân chủ

Hàn Quốc: Hoá rồng, độc tài và dân chủ

Hàn Quốc là tấm gương chưa từng có tiền lệ trong lịch sử để các nước đi sau nghiên cứu, tham khảo. Nhưng con đường tăng trưởng, phát triển rồi hóa rồng thông qua phương thức độc tài để đi đến dân chủ ở Hàn Quốc là một quá trình nghiệt ngã, đầy mâu thuẫn và không nên đánh giá một cách giản đơn.  Tiếp tục đọc

Dân chủ và trí thức

Dân chủ và trí thức

Chu Hảo I. Định nghĩa và giới hạn Trong chuyên khảo này những khái niệm về Dân chủ, Đoàn kết dân tộc, Đồng thuận xã hội và Trí thức được đề cập đến và thảo luận trong khuôn khổ sự hiểu biết của tác giả và được giới hạn trong nội dung hẹp của chuyên … Tiếp tục đọc

Dân Chủ và văn hóa Việt Nam

Dân Chủ và văn hóa Việt Nam

Nguyễn Đăng Trúc 1- Dân chủ, một thể chế ngoại lai ?  Sau bao nhiêu năm nhục nhằn dưới sự khống chế của các cường quốc Tây phương, dấu tích khổ đau đương nhiên còn ghi khắc đây đó trong tâm tình, ngôn ngữ của chúng ta. Chữ “ngoại lai” tương quan với các biến … Tiếp tục đọc