Tagged with Cúc thu bách vịnh

Cúc Thu Bách Vịnh- Phan Huy Ích (1751-1822)

Cúc Thu Bách Vịnh- Phan Huy Ích (1751-1822)

Phạm Trọng Chánh (*)  Tập thơ nhật ký đối thoại giữa Hải Lượng thiền sư (Ngô Thì Nhậm) và Bảo Chân đạo sĩ (Phan Huy Ích)                Cuối triều Tây Sơn, sau khi vua Quang Trung mất năm 1792, vua Cảnh Thịnh lên ngôi năm 10 tuổi, quyền hành trong tay cậu là Thái Sư … Tiếp tục đọc