Tagged with Constantine

Văn minh phương Tây: kỷ nguyên Thiên Chúa Giáo

Văn minh phương Tây: kỷ nguyên Thiên Chúa Giáo

GS. Eugen Weber Lê Quỳnh Ba biên tập I . Thiên Chúa Giáo – Buổi Sơ Khai  Sau khi văn hóa Hy lạp La Mã bị lãng quên, châu Âu và Địa Trung Hải ảnh hưởng văn hóa Do Thái, văn hóa dị giáo, làm thay đổi văn minh Phương Tây. Đạo Thiên Chúa bắt đầu … Tiếp tục đọc