Tagged with Colombia

Escobar và Luật dẫn độ

Escobar và Luật dẫn độ

Luật dẫn độ, đẫm máu hơn ta tưởng. Câu chuyện về Colombia là một minh chứng cho việc không phải cứ thích là được thông qua. Nhất là khi nó đụng đến tự do của một đất nước Pablo Escobar, trùm ma túy khét tiếng những năm 70-80s. Đưa sang Hoa Kỳ 15 tấn Cocain … Tiếp tục đọc