Tagged with Cochinchina

Cochinchina có liên quan gì đến Cửu Chân không?

Cochinchina có liên quan gì đến Cửu Chân không?

Trần Thanh Ái Trong bài viết có tựa là “Cochinchina: Reassessment of the Origin and Use of a Westernized Place Name”(1) công bố năm 2007 tại Hoa Kỳ, tác giả Vu Dinh Dinh đã cố chứng minh rằng tên gọi Cochinchina là do ghép từ hai chữ Cửu Chân và China, chớ không phải Giao … Tiếp tục đọc

Về địa danh Cochinchina

Về địa danh Cochinchina

Nguyễn Đình Đầu Địa danh đa âm Cochinchina nguyên từ 4 tiếng độc âm Giao Chỉ Chi Na mà thành. Về ngữ đọc có vẻ đơn giản, nhưng trong sự cấu tạo và lịch sử địa danh này chỉ định thật vô cùng phức tạp. Tuy là một địa danh hình thành từ ngoại quốc, … Tiếp tục đọc