Tagged with Chủ nghĩa quyền lực Tuyệt đối

Văn minh Phương Tây: Thời đại của Chủ nghĩa quyền lực Tuyệt đối ở châu Âu thế kỷ 17

Văn minh Phương Tây: Thời đại của Chủ nghĩa quyền lực Tuyệt đối ở châu Âu thế kỷ 17

Thời đại của Chủ nghĩa quyền lực Tuyệt đối ở châu Âu thế kỷ 17- Chủ nghĩa quyền lực Tuyệt đối và Hợp đồng Xã hội. Lê Quỳnh Ba chuyển ngữ. Bị kiệt sức bởi chiến tranh và xung đột dân sự, nhiều người châu Âu đã đổi lấy nền hòa bình lớn hơn thay … Tiếp tục đọc