Tagged with chiến tranh việt nam

Mối tình Maneli – Người Ba Lan suýt ngăn được Chiến tranh Việt Nam

Mối tình Maneli – Người Ba Lan suýt ngăn được Chiến tranh Việt Nam

Sevgei Alpha Trong Cuộc chiến Việt Nam, Cộng hòa Nhân dân Ba Lan đã có một vai trò ngoại giao nhất định trong Ủy ban Đình chiến với hoạt động cả ở Hà Nội và Sài Gòn. Thậm chí, đại sứ Ba Lan Mieczyslaw Maneli suýt ngăn được cuộc chiến Việt Nam. Đại sứ Mieczyslaw … Tiếp tục đọc

Anh hùng phi công Đặng Ngọc Ngự

Anh hùng phi công Đặng Ngọc Ngự

Vũ Ngọc Phương   Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ  thời kỳ 1965 – 1975, để thực hiện chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt nam bằng Không quân, Mỹ đã huy động một lực lượng lớn sức mạnh Không quân Mỹ gồm các Bộ Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương, Bộ … Tiếp tục đọc