Tagged with Chiến tranh Thế giới II

Những trận hải chiến nổi tiếng trong lịch sử- Phần 8

Những trận hải chiến nổi tiếng trong lịch sử- Phần 8

Những trận đánh – chiến dịch hải quân nổi tiếng trong Chiến tranh Thế giới II ở mặt trận phía Tây Biên dịch : hongsonvh Trận chiến Đại Tây Dương (1939-1945) Thời gian: Từ ngày 03 tháng 9 năm 1939 -> 07 tháng 5 năm 1945 Địa điểm: Đại Tây Dương, Bắc hải, biển Ailen, biển … Tiếp tục đọc