Tagged with chiến tranh Boer

Chiến tranh Boer

Chiến tranh Boer

Các dân quân Boer Chiến tranh Boer là cuộc chiến xảy ra giữa Đế Quốc Anh và hai nước độc lập tại nam châu Phi : Orange Free State và Cộng Hòa Nam Phi (còn gọi là Cộng Hòa Transvaal). Sau hơn 3 năm đấu tranh gay go, hai nền cộng hòa này phải đầu … Tiếp tục đọc