Tagged with Charles de Gaulle

Charles de Gaulle

Charles de Gaulle

Tướng Charles de Gaulle (1890-1970) vị anh hùng và Tổng Thống của nước Pháp Phạm Văn Tuấn Tướng de Gaulle là một nhà lãnh đạo quân sự và một vị chính khách của nước Pháp. Trước Thế Chiến Thứ Hai, ông nổi tiếng là một nhà chiến thuật chủ trương dùng xe thiết giáp phối … Tiếp tục đọc