Tagged with chăm

Việt Chiêm trường trận tân biên (phần 5)

Việt Chiêm trường trận tân biên (phần 5)

Chế An Việt Chiêm trường trận tân biên (phần 4) Theo như ghi chép của Toàn thư thì vào tháng 12/1127 Lý Nhân Tông mất, đến tháng 1/1128 có hơn 2 vạn người Chân Lạp đã tổ chức cướp bến Ba Đầu ở châu Nghệ An. Trong khoảng thời gian 1 tháng, kể từ khi thông … Tiếp tục đọc

Nhận thức của giới nghiên cứu về thể chế chính trị Miền Trung thời cổ trung- đại

Nhận thức của giới nghiên cứu về thể chế chính trị Miền Trung thời cổ trung- đại

  Đổng Thành Danh[1]   Dẫn nhập Những thể chế chính trị của miền Trung Việt Nam trong quá khứ vẫn chưa được nhận thức một cách đầy đủ hay trở thành một đối tượng nghiêm túc trên bình diện học thuật. Thể chế chính trị của khu vực này vốn chỉ được nhìn nhận … Tiếp tục đọc