Tagged with Cao Bá Quát

Không hề có chuyện Cao Bá Quát sửa lỗi phạm húy trong bài thi của thí sinh

Không hề có chuyện Cao Bá Quát sửa lỗi phạm húy trong bài thi của thí sinh

 Tôn Thất Thọ          Từ trước đến nay, khi đề cập đến sự kiện Cao Bá Quát (1809-1855) sửa bài thi cho thí sinh trong khoa thi Hương năm 1841 tại trường thi Thừa Thiên, hầu hết các bài viết của nhiều tác giả đều cho rằng họ Cao đã sửa những chữ viết phạm … Tiếp tục đọc

Cao Bá Quát có sửa lỗi phạm huý trong bài thi của thí sinh

Cao Bá Quát có sửa lỗi phạm huý trong bài thi của thí sinh

                                                                                                                                         Tôn Thất Thọ                            Từ trước đến nay, khi đề cập đến sự kiện Cao Bá Quát (1809-1855) sửa bài thi cho thí sinh trong khoa thi Hương năm 1841 tại trường thi Thừa Thiên, hầu hết các bài viết của nhiều tác giả đều cho rằng họ Cao đã sửa những … Tiếp tục đọc