Tagged with Caesar

Mật mã trong chiều dài lịch sử

Mật mã trong chiều dài lịch sử

                                                                                            Tác giả: Ngô Mạnh Đức Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử PHẦN I: MÃ CEASAR – LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH GIẢI MÃ.      Mật mã học là một lĩnh vực liên quan tới các kỹ thuật ngôn ngữ và toán học để đảm bảo an toàn thông tin, được con người … Tiếp tục đọc

Trận Pharsalus 48 BC

Trận Pharsalus 48 BC

Sau khi trận Cannae diễn ra được khoảng 168 năm, một trận chiến nổi tiếng khác lại làm xôn xao người dân thành Rome. Đây là cuộc nội chiến giữa Julius Caesar- người chinh phục xứ Gaul và một nghị viên La Mã, diễn ra đầu năm 49 tr. CN. Bấy giờ Caesar đã vượt … Tiếp tục đọc